منشور اخلاقی سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور

خدمت به خلق خدا، در فرهنگ قرآن و اهل بیت علیهم‌السلام، ارزش و ثواب فراوانی دارد؛ «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنینَ»  خداوند متعال کسانی را که کار خیر و نیک انجام می‌دهند دوست مى‌دارد.

 منشور اخلاقی سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور در جهت رضایت مندی خدای متعال که همان رضایت مندی مراجعان است به شرح زیر صادر شده است:

 •  استفاده از تمامی ظرفیت ها، پتانسیل و ابزار های بروز و الکترونیکی برای پاسخگویی سریع، شفاف به مردم عزیز کشور
 •  احترام به شخصیت و کرامت انسانی و ارج نهادن به نظرات همکاران و ارباب رجوع
 •  خوشرویی و متانت رفتار نسبت به همکاران و مراجعان
 • مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی و تلاش برای انجام امور محوله به بهترین روش ممکن
 •  راهنمایی بموقع و ارائه اطلاعات لازم به مراجعان و جلوگیری از سرگردانی آنها
 •  فراهم نمودن فضای مطلوب مراودات در جهت کسب اعتماد مراجعان
 •  ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و بدون تبعیض (قومی، جنسی، خویشاوندی، مذهبی و...)
 •  توجه به صحبتها و خواسته های مراجعان و حداکثر تلاش در پاسخگوئی و ارائه خدمت به آنها
 •  انجام وظایف به صورت مؤثر و کار آمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی
 • خودداری از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه، سفارش و اخذ هرگونه هدیه غیرمتعارف و وجه نقد
 •  رعایت نظم و انضباط اداری و انجام امورات محوله در بهترین حالت ممکن
 •  برنامه ریزی فعالیتها و انجام آن براساس زمان پیش بینی شده.
 •  انجام فعالیتها براساس روش مستند و مشخص و نه براساس سلیقه کارکنان و یا مدیران
 •  پرهیز از شایعه سازی، تهمت، غیبت، خیر چینی و هر اقدامی که جهت تضعیف صمیمیت و اعتماد کارکنان.
 •  داشتن پوشش مناسب با فرهنگ جامعه و تلاش برای ارتقای شئونات اسلامی و حفظ ارزشها و شعائر دینی
 •  استفاده مطلوب از وسایل ایمنی حسب مورد و پرهیز از استعمال دخانیات در محیط کار
 •  جلوگیری از اسراف و مصرف امکانات و اموال سازمان
 •  استفاده صحیح و قانونی از اختیارات و رعایت دقیق مقررات و سلسله مراتب سازمانی
 • درک صحیح اهداف سازمان و تلاش در جهت همسویی اهداف فردی با آن
 • اهمیت دادن به ارتقاء دانش و بینش به عنوان وظیفه
 •  رازداری و خودداری از افشاء اسناد محرمانه
 •   توجه عملی به اصل امر به معروف و نهی از منکر به منظور تهذیت اخلاق فردی و اجتماعی
 •   انتقال تجربیات و دانش و ارائه اطلاعات لازم به همکاران در جهت پیشبرد اهداف سازمان
 •  تلاش برای ایجاد فضای صمیمانه جهت اعتماد متقابل بین کارکنان و اربابان رجوع
 •  انتقادپذیر بوده و آن را فرصتی برای صلاح و بهبود خود و فعالیت‌هایمان فرض انگاشتن

 

اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی

سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور


6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0