فایل آیین نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه سال 1400

    قانون بودجه 1400 کل کشور در تاریخ 27/12/1399  توسط محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت جهت اجرا ابلاغ شد.


      6.0.8.0
      گروه دورانV6.0.8.0