قانون بودجه 1400 کل کشور

قانون بودجه 1400 کل کشور

قانون بودجه 1400 کل کشور در تاریخ 27/12/1399 به دولت ابلاغ و اجرایی شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

  آئین نامه اجرایی ماده (6) هدفمندسازی یارانه ها


  وزیران عضو کارگروه بررسی آئین نامه‌ ی هدفمند‌کردن یارانه‌ها در جلسه مورخ 1390/02/21 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی،‌صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (6) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها – مصوب 1388- آئین نامه اجرایی ماده (6) قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند:

  امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به استناد تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

   آیین‌نامه ها اجرایی تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

   ماده 1) در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:
   الف - سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها
   ب - خزانه: خزانه‌داری کل کشور
   ج‌ - قانون تنظیم (2) : قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393
   د - تبصره (20) : تبصره (20)‌ قانون بودجه سال 1394 کل کشور 

   امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


    6.0.8.0
    گروه دورانV6.0.8.0