عنوان خدمت تغيير اطلاعات هويتي مشمولين دريافت يارانه نقدي
شناسه خدمت 19072112000
نام سامانه و آدرس اين خدمت فعلا به صورت حضوري ارائه مي شود.
نوع خدمت G2C (خدمت دولت به مردم)
شرح خدمت درخواست تغيير (نام، نام خانوادگي، كدملي، سن) سرپرستان خانوار و افراد زير مجموعه آنان در سامانه رفاهي.
مدارك لازم شناسنامه – كارت ملي – مستندات لازم
قوانين و مقررات بالادستي  
هزينه ارائه خدمت هزينه اي ندارد.
مراحل گردش كار

1- مراجعه به اداره ثبت احوال محل سكونت و ارائه درخواست.

2- اعلام تجميعي موراد تغيير ماهيانه (نام، نام خانوادگي، كدملي، تاريخ تولد، سن) از طريق سازمان ثبت احوال كشور به سازمان هدفمند سازي يارانه ها.

3- درج در سامانه رفاهي توسط مركز داده ورزي و اطلاعات سازمان هدفمند سازي يارانه ها

 


6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0