ارتباط با ما سه‌شنبه, 3 خرداد 1401

سازمان هدفمندسازی یارانه ها

  • EN
  • ساعت : ۱۶:۱۶:۵۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 
در راستای اجرای برنامه پزشک خانواده انجام شد؛
پرداخت 900 میلیارد ریال از ردیف 13 جدول مصارف به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
 در اجرای ردیف (13) مصارف جدول مصارف هدفمندی موضوع بند الف تبصره (14) قانون بودجه سال  1400 کل کشور   به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای اجرای برنامه پزشک خانواده 900 میلیارد ریال از سازمان هدفمندسازی یارانه ها دریافت کرد.

این پرداخت از ردیف 13 جدول مصارف بودجه کل کشور در سال جاری و با هدف اجرای طرح خانواده به این وزارت خانه پرداخت شد. همچنین این وزارت خانه از ابتدای سال جاری تا قبل از دریافت این مبلغ، 6هزار 883 میلیارد ریال دریافت کرده بود که با احتساب این پرداختی، 7 هزار783 میلیارد ریال به این وزارت خانه از محل سازمان هدفمندسازی دریافت کرده باشد.

همچنین بیمارستان مسیح دانشوری (بهداشت و درمان) در راستای اجرای ردیف (18) مصارف جدول مصارف هدفمندی موضوع بند الف تبصره (14) قانون بودجه سال  1400 کل کشور بابت ارتقاء بهداشت عمومی جامعه وکنترل و مدیریت بیماری کرونا نیز مبلغ 200میلیارد ریال از سازمان هدفمندسازی یارانه ها دریافت کرد

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.8.0
    V6.0.8.0