ارتباط با ما چهارشنبه, 29 دی 1400

سازمان هدفمندسازی یارانه ها

  • EN
  • ساعت : ۱۵:۶:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ 
از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها انجام شد؛
پرداخت 11 هزار و 878 میلیارد ریال در راستای اجرای ردیف40 مصارف جدول تبصره 14
11هزارو 878 میلیارد ریال به سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد حضرت امام (ره) و وزارت کشور در راستای اجرای ردیف 40  مصارف جدول تبصره(14)قانون بودجه سال 1400 کل کشور بابت سلامت اجتماعی، حمایت اززنان سرپرست خانواروکودکان کار، کاهش آسیب های اجتماعی، کمک به نهادهای دینی و کاهش آسیب های اجتماعی پرداخت شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه ها،  11هزارو 878 میلیارد ریال به سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد حضرت امام (ره) و وزارت کشور در راستای اجرای ردیف 40  مصارف جدول تبصره(14)قانون بودجه سال 1400 کل کشور بابت سلامت اجتماعی، حمایت اززنان سرپرست خانواروکودکان کار، کاهش آسیب های اجتماعی، کمک به نهادهای دینی و کاهش آسیب های اجتماعی پرداخت شد.

براساس این مرحله از واریز در اجرای ردیف 40 جدول مصارف قانون بودجه 1400 کل کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 2هزار 875 میلیارد ریال بابت کمک به سایر نهادهای دینی و فرهنگی و مبلغ 253 میلیارد ریال بابت کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی پرداخت شده که در مجموع مبلغ 3128 میلیارد ریال به این وزارت خانه پرداخت شده است.

 همچنین در اجرای همین ردیف نیز به سازمان بهزیستی کشور 1458 میلیارد ریال، کمیته امداد حضرت امام (ره) 1458میلیارد ریال بابت کاهش آسیب های اجتماعی خانوارهای تحت سرپرستی و به وزارت کشور نیز مبلغ 4084 میلیارد ریال بابت حمایت از زنان سرپرست خانوار، کودکان کار و سلامت اجتماعی، پرداخت شده است.

1750میلیارد ریال نیز به سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران بابت کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی دراجرای ردیف40 جدول مصارف بودجه 1400 کل کشور پرداخت شد.

 لازم به توضیح است در راستای اجرای ردیف 21 جدول مصارف تبصره 14قانون سال جاری نیز 1750 میلیارد ریال بابت فعالیت ها اجتماعی و تقویت بنیه فرهنگی به این سازمان پرداخت شد.

شایان ذکر است، بند (40) جدول مصارف تبصره (14) قانون بودجه سال 1400مربوط به رفع کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی تحت پوشش سرپرستی و سلامت اجتماعی است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.8.0
    V6.0.8.0