دوشنبه, 24 مرداد 1401
عنوان گروه خبري / تازه ترین اخبار .
  • ساعت : ۱۲:۱۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ 
درجلسه مشترک سازمان هدفمندسازی یارانه ها و مرکز آمار ایران
تاثیر حذف ارز ترجیحی بر شاخص های توزیع درآمد بررسی شد

جلسه مشترک تخصصی سازمان هدفمندساری یارانه ها و مرکز آمار ایران به منظور بررسی تاثیر حذف ارز ترجیحی بر شاخص های توزیع درآمد و شاخص قیمت مصرف کننده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، در این جلسه که با حضور مهندس پارسانیا مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها و دکتر حسین زاده مدیرعامل مرکز آمار ایران و جمعی از مدیران هر دو سازمان برگزار شد با ارائه آخرین گزارشات آماری، مباحث مختلف مطرح و مورد بررسی قرار گرفت

مجید پارسانیا مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها با اشاره به نقش مهم آمار در در پیاده سازی نظام علمی در کشور گفت: آمار دقیق و مناسب باعث اخذ تصمیمات درست و در نتیجه تحقق اهداف مورد نظر می باشد.آمار در پیاده سازی نظام علمی در تمام امور کشور نقش بسیار مهمی داشته و باید از گزارشات و شاخص های آماری قبل از اخذ تصمیمات بهره گرفت.

دکتر حسین زاده مدیرعامل مرکز آمار ایران گفت به دنبال این هستیم که با کمک سازمان های دولتی نظام برنامه ریزی کشور را به سمت بهره گیری از آمار و اطلاعات در اتخاذ تصمیمات سوق دهیم.

وی با اشاره به تحلیل داده ها و پژوهش های انجام شده در مرکز آمار ایران گفت: مرکز آمار ایران مدرن سازی نظام آماری کشور را آغاز کرده و حرکت های مهمی در این راستا صورت گرفته است. در مواقعی ممکن است ساده انگاری نسبت به مسائل آماری صورت پذیرد و این منجر به تحلیل کم عمق و در نتیجه وضعیت نامطلوب می شود.

در ادامه جلسه در خصوص شاخص های توزیع درآمد و شاخص قیمت مصرف کننده صحبت شد و حاضرین جلسه به بحث و گفتگو در این خصوص پرداختند.

امتیاز :  ۳.۵۵ |  مجموع :  ۲۰

برچسب ها

    6.0.19.0
    V6.0.19.0