سازمان هدفمند سازی یارانه ها

شما اینجا هستید: صفحه نخست سئوالات متداول بدون مجموعه مدیر کل ارزیابی برنامه های زیر بنائی

مدیر کل ارزیابی برنامه های زیر بنائی

 

مدیر کل ارزیابی برنامه های زیر بنائی

نسرین صفری

شما اینجا هستید: خانه سئوالات متداول بدون مجموعه مدیر کل ارزیابی برنامه های زیر بنائی