ارتباط با ما پنج‌شنبه, 18 آذر 1400

سازمان هدفمندسازی یارانه ها

  • EN
  • ساعت : ۱۶:۵:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ 
مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها تشریح کرد؛
تشریح نظام های جدید پرداخت یارانه ها با تاكید برخانواده های كم بضاعت
دومین گزارش کارگروه برنامه و بودجه با موضوع بررسی و برآورد منابع سازمان هدفمندی یارانه ها در سال آینده از سوی دکتر حاجتی مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها ارائه شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، دومین گزارش کارگروه برنامه و بودجه با موضوع بررسی و برآورد منابع سازمان هدفمندی یارانه ها در سال 1401 با حضور دکتر میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ دکتر امید حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها و اعضای ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه 1401 کل کشور ارائه شد.

دکتر امید حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور  با اشاره به نهایی سازی کارآمد ترین نظام پرداخت رفاهی و پرداخت یارانه به سرپرستان خانوار که باعث بهبود رفاه جامعه و فاصله طبقاتی می گردد، اظهار داشت: در این گزارش نظام های جدید پرداخت یارانه ها به خانوار با تاکید برخانواده های کم بضاعت و عمدتا زیر خط فقر، برنامه های حمایتی پرداخت به خانوارها و تاثیری که در بهبود وضعیت ضریب جینی کشور دارد با جزییات دقیق و کارشناسی بعنوان یکی از سناریوهای پیشنهادی ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال آینده، تشریح شد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور در این گزارش با اشاره به بررسی مصارف مطابق قانون، اظهار داشت: در این گزارش 50 درصد پرداختی های حمایتی از خانوار، 30  درصد حمایت از تولید و 20 درصد حوزه زیر ساخت، بازنگری در مصارف صورت گیرد.

وی ادامه داد: در این گزارش همچنین، ظرفیت های جدید منابع به عنوان ورودی های سازمان هدفمند سازی در سال 1401 که در دبیرخانه کارگروه هدفمندسازی بودجه 1401قبلا مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته شده بود، به تفصیل برای اعضای ستاد تشریح شده است.

دکتر حاجتی با اشاره به یارانه های پنهان نیز اظهار داشت: حجم یارانه های پنهان در حوزه های انرژی، کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهادهای کشاورزی و وضعیت برخورداری دهک های ده گانه جمعیتی از کالا های اساسی و حامل های انرژی با جزئیات مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور در پایان تاکید کرد: این گزارش حاصل جلسات متعدد دبیرخانه کارگروه با دفاتر بخشی سازمان برنامه و  بودجه، دستگاه های مرتبط در وزارتخانه های مختلف و همچنین با استفاده از پژوهش های صورت گرفته و آمارهای مراجع رسمی از جمله مرکز آمار ایران جمع آوری و ارائه شده است.

گفتنی است سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور بعنوان دبیرخانه کارگروه هدفمندی یارانه ها ذیل ستاد تهیه و تدوین بودجه سال 1401 کل کشور برای اولین بار مسئول تهیه و تدوین منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها را برعهده دارد.

امتیاز :  ۳.۳۳ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0