ارتباط با ما پنج‌شنبه, 18 آذر 1400

سازمان هدفمندسازی یارانه ها

  • EN
  • ساعت : ۱۱:۳۳:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ 
از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور؛
2هزار و 750 میلیارد ریال به وزارت جهاد كشاورزی پرداخت شد
برای خرید نهاده، عوامل تولید، خریدتضمینی محصولات بخش کشاورزی از جمله زعفران 2هزار و 750 میلیارد ریال به وزارت جهاد کشاورزی از محل اجرای بند (24) مصارف جدول تبصره (14)  قانون بودجه سال 1400 کل کشورپرداخت شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی  و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور، دکتر امید حاجتی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ای کشور از پرداخت 2هزار و 750 میلیارد ریال به وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.

وی افزود: این مبلغ از محل اجرای بند (24) مصارف جدول تبصره (14)  قانون بودجه سال 1400 کل کشور و برای خرید نهاده، عوامل تولید، خریدتضمینی محصولات بخش کشاورزی از جمله زعفران به این وزارت خانه پرداخت شده است.

 دکتر حاجتی در ارتباط با مبالغ واریزی در این ردیف از تبصره 14 قانون بودجه سال جاری کشور، عنوان کرد: از ابتدای سال جاری و در مرحله اول، 17هزار 375 میلیارد ریال به وزارت جهاد کشاورزی پرداخت شد که با احتساب این واریزی تا به امروز جمعا 20 هزار و 125 میلیارد ریال اختصاص و به این وزارت خانه پرداخت شده است تا در ردیف مربوطه هزینه نماید.  

دکتر امید حاجتی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور با اعلام این خبر اظهار داشت: پیش بینی صورت گرفته برای اجرای بند(24) مصارف جدول تبصره (14) در قانون بودجه کل کشور در سال 1400 در خصوص اختصاص یارانه برای نهاده، عوامل تولید، خریدتضمینی محصولات بخش کشاورزی از جمله زعفران 34هزار و 500 میلیارد ریال است که در صورت تحقق منابع بصورت کامل به وزارت خانه مربوطه پرداخت خواهد شد.

لازم به توضیح است، بند(24) جدول مصارف تبصره (14) قانون بودجه سال 1400 کل کشور اختصاص به خرید نهاده، عوامل تولید، خریدتضمینی محصولات بخش کشاورزی از جمله زعفران دارد.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0