ارتباط با ما پنج‌شنبه, 18 آذر 1400

سازمان هدفمندسازی یارانه ها

  • EN
  • ساعت : ۸:۳۶:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ 
در راستای اجرای برنامه پزشک خانواده؛
1083 میلیارد ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی كشور پرداخت شد
1083 میلیارد ریال از محل منابع  نقدی سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور و در اجرای ردیف (18) مصارف هدفمندی موضوع بند (الف) جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1400 کل کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور، در راستای اجرای ردیف (18) جدول مصارف موضوع بند (الف) جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1400 کل کشورمبلغ 1083  میلیارد ریال از محل منابع درآمدی تبصره مذکور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت شد.

در راستای اجرای ردیف (18)جدول مصارف موضوع بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، 5800 میلیارد ریال در مرحله اول به این وزارت خانه پرداخت شد.

با پرداخت این مبلغ در مجموع تا امروز مبلغ 6883 میلیارد ریال از محل منابع درامدی این ردیف در تبصره مذکور پرداخت شده است که گامی بلندی در جهت اجرای درست برنامه پزشک خانواده باشد.

پیش بینی می شود در صورت تامین منابع درآمدی این ردیف 11هزار800 میلیارد ریال برای اجرای این طرح در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0