ارتباط با ما پنج‌شنبه, 18 آذر 1400

سازمان هدفمندسازی یارانه ها

  • EN
  • ساعت : ۷:۵۱:۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ 
با هدف اجرای فعالیت پرورشی و امور تربیتی دانش آموزان؛
270میلیارد ریال به وزارت آموزش و پرورش پرداخت شد
در راستای اجرای فعالیت های پرورشی و امور تربیتی دانش آموزان و کاهش آسیب های اجتماعی و پژوهشی 270میلیارد ریال به وزارت آموزش و پرورش پرداخت شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور، دکتر امید حاجتی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور ازپرداخت 270میلیارد ریال به حساب وزارت آموزش و پرورش خبر داد.

وی اعلام کرد: با هدف تقویت و انجام فعالیت پرورشی و امور تربیتی دانش آموزان و همچنین کاهش آسیب های اجتماعی این مبلغ به وزارت آموزش و پرورش پرداخت شد تا با اجرای فعالیت های فرهنگی و تربیتی، دانش آموزان از لحاظ علمی رشد کنند و آسیب های اجتماعی در حوزه دانش آموزان کاهش یابد.

وی تشریح کرد:  از محل اجرای بند (39) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه 1400 کل کشور مبلغ 230 میلیارد ریال به وزارت آموزش و پرورش کشور پرداخت تا در جهت نیل به اهداف پرورشی اقدام شود.

 وی همچنین اظهار داشت در اجرای بند مذکور برای انجام مطالعات آموزشی و پژوهشی مبلغ 40 میلیارد ریال نیز به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش پرداخت شد تا در این زمینه و به شکل کارشناسی هزینه گردد تا جمعا 270 میلیارد ریال به این وزارت خانه پرداخته شده باشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0