ارتباط با ما يکشنبه, 2 آبان 1400

سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور

  • EN
عنوان گروه خبري / تازه ترین اخبار . تازه ترین اخبار .
  • ساعت : ۹:۲۹:۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ 
در دبیرخانه کارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازی یارانه ها سال 1401 بررسی شد؛
منابع هدفمندی یارانه ها در حوزه موضوعات امور انرژی سازمان برنامه و بودجه كشور
در راستای تدوین بودجه1401 کل کشور، منابع هدفمندی یارانه ها در حوزه موضوعات امور انرژی سازمان برنامه و بودجه بررسی شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور، نشست بررسی منابع هدفمندی یارانه ها در حوزه موضوعات امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور دکتر امید حاجتی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور، احمد کفاشی، رئیس امور انرژی برنامه و بودجه کشور، معاونین و مدیران کل دو سازمان برگزار شد.

در این نشست که در محل سالن سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور برگزار شد، وضعیت منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها در بودجه سال 1401 و تحقق آن به تفسیر و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این نشست که بیش دو ساعت به طول انجامید، امکان شناسایی و بازنگری کلی در وضعیت یارانه های پنهان، بررسی و ارائه راهکارهای اجرایی پیشنهادی مشترک دبیرخانه کارگروه و دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه در حوزه مصارف خانگی، صنایع و غیر، پیشنهادات نهایی دفتر امور انرژی در پیش بینی و برآورد نرخ های پیشنهادی حامل های انرژی و منابع ذی ربط مورد بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است، موضوعات بررسی شده پس از نهایی شدن به ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه در سال1401 ارائه شود. سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور بعنوان دبیرخانه کارگروه هدفمندی یارانه ها ذیل ستاد تهیه و تدوین بودجه سال 1401 کل کشور برای اولین بار مسئول تهیه و تدوین منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها را برعهده دارد.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0