ارتباط با ما يکشنبه, 2 آبان 1400

سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور

  • EN
  • ساعت : ۱۲:۴۵:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ 
در دومین جلسه کارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازی یارانه ها انجام شد؛
بررسی امكان حذف تمام یا قسمتی از یارانه های پنهان كالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشكی و نهاده های كشاورزی
در دومین جلسه کارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازی یارانه ها بررسی امکان حذف  تمام یا قسمتی از یارانه های پنهان کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده های کشاورزی و قیمت حامل های انرژی و آثار و تبعات آن بررسی شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور، دومین جلسه کارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازی یارانه ها با حضور دکتر امید حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها و رئیس کارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازی یارانه، روسای امور عضو کارگروه سازمان برنامه و بودجه کشو معاونین و مدیران کل سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور در سالن یاوران بهشتی سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

 دکتر امید حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها و رئیس کارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازی یارانه در خصوص مباحث مطرح شده در این جلسه عنوان کرد: دومین جلسه کارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازی یارانه ها به بررسی امکان حذف تمام یا قسمتی از یارانه های پنهان کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، نهاده های کشاورزی و قیمت حامل های انرژی و آثار و تبعات آن بصورت تفکیکی با روسای امور سازمان برنامه و بودجه پرداخته شد.

وی ادامه داد: روسای امور سازمان برنامه و بودجه دیدگاه و نظرات خود را در خصوص موضوعاتی چون منابع و مصارف یارانه های پنهان و همچنین چالش ها و تبعات مثبت و منفی خود را در خصوص حذف تمام یا قسمتی از یارانه های پنهان بصورت کارشناسی شده، بیان کردند.

رئیس کارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازی یارانه به امکان بازمدیریت اعطای یارانه های پنهان نیز اشاره ای کرد و افزود: در برخی از حوزه ها که تاثیر به سزای در بهبود وضعیت رفاه جامعه داشته باشد، مورد بررسی قرار گرفت و چالش های اساسی این حوزه به جلسات کارشناسی دبیرخانه موکول شد. همچنین در این جلسه مقرر شد، در دبیرخانه کارگروه، جلسات کارشناسی و مفصل تری به تفکیک حوزه های اجتماعی، خانوار، سلامت، تولید -چه در بخش کشاورزی و صنعت- و همچنین اجزا تفصیلی تر قمیت حامل های انرژی و آب و برق را دستورکار دبیرخانه تا پایان هفته قرار گیرد.

وی به برگزاری جلسات تخصصی دبیرخانه کارگروه مستقر در سازمان هدفمندسازی یارانه ها با مجموعه ای از وزارت خانه ها، دستگاه و سازمان ها مرتبط با موضوع یارانه ها پرداخت و افزود: از ابتدای جلسات کارگروه، کمیته های تخصصی در سازمان هدفمندسازی یارانه به همین منظور تشکیل شد تا کار با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها ادامه داد: در این کمیته ها به بررسی موضوعاتی چون جمع آورزی سوابق و بروزرسانی اطلاعات این حوزه، تجمیع و تحلیل گزارشات روسای امور و سازمان های ذی ربط و همچنین تنظیم فرایند چگونگی رسیدن به یک تصمیم مطلوب و مناسب با شرایط روز جامعه  پرداخته می شود.

وی ادامه داد: جلسات تخصصی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه ها و سازمان های ذی ربط برگزار و نظرات و پیشنهادات این حزوه نیز اخذ شد.

دکتر حاجتی اظهار کرد: با آگاهی کامل از وضعیت رفاهی و اقتصادی مردم و همچنین با نگاه مولد ساز به بخش های مختلف در حوزه های تولیدی، بهترین و موثر ترین راهکارهای اجرایی را به ستاد بودجه سال 1401 ارایه خواهیم داد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0